Gastronomia i sostenibilitat

Gastronomia i sostenibilitat

Compromís
A GAU Càtering estem compromesos amb la nostra comunitat, el nostre territori i el nostre equip humà.
Proximitat
Treballem per una gastronomia sostenible, de proximitat, inclusiva i alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU en la seva agenda 2030.
Diversitat
Valorem la diversitat cultural com un «actiu», un element enriquidor que aporta benefici.

Referents

Què fem a GAU Càtering per a ser un referent com a empresa de servei de càtering sostenible en el mercat?

Apliquem en tots els nostres processos i serveis un model eficaç i sostenible. Adoptem pràctiques sostenibles en totes les àrees de l’empresa, des de la producció i subministrament d’aliments fins a l’operativa diària. I fomentem l’educació i consciència sobre la sostenibilitat al nostre equip, clients i empreses proveïdores.


Avaluem el nostre impacte ambiental i determinem objectius i metes de sostenibilitat realistes i assolibles.

A GAU Càtering prestem especial atenció a dietes i restriccions alimentàries. Això reafirma el nostre compromís amb la diversitat la inclusió.

L’atenció a les dietes i restriccions alimentàries, juntament amb la creació d’entorns inclusius i sabors diferencials, posiciona a GAU Càtering com una de les principals empreses de Catalunya compromesa amb l’excel·lència culinària i la satisfacció integral del client. A GAU Càtering posem al servei de la societat una gastronomia cuinada en la cultura del respecte i la responsabilitat social, innovant i buscant diàriament solucions alternatives que minimitzin el nostre impacte mediambiental.