Les nostres instal·lacions: més sostenibles, més verdes

Les nostres instal·lacions:

Més sostenibles, més verdes.

Les noves instal·lacions de GAU Càtering són una referència en el sector. S’han dissenyat mitjançant un model de restauració Zero Waste i Low Carbon i destaquen per les mesures sostenibles en la seva construcció.

L’equipament i l’operativa de la nova cuina busquen generar el menor impacte ambiental possible i aportar valor afegit a la seva oferta gastronòmica.

Dins del projecte innovador, destaquen les següents iniciatives i accions que demostren un enfocament holístic cap a la sostenibilitat en el disseny i funcionament de les instal·lacions:

L'aire

Un espai exterior amb plantes autòctones i aromàtiques que requereixin poca aigua i que potencien el verd urbà. Un lloc que no només contribueix a l’estètica de l’entorn, sinó que també reflecteix un compromís amb la biodiversitat local i la conservació de l’aigua.

Un petit “oasi” verd per als empleats i clients, a l’aire lliure, on relaxar-se o simplement prendre “l’aire”, la qual cosa és beneficiós per a la salut mental i el benestar.

Verd

Un espai on mimar les plantes que provenen dels nostres esdeveniments, cuidar-les i donar-li una segona vida.

Una iniciativa que demostra el compromís de GAU Càtering amb la responsabilitat ambiental i la reutilització de recursos. On s’han integrat tecnologies sostenibles, com la implementació de sistemes de reg eficients, l’ús de materials reciclats i fonts d’energia renovables. 

Una oportunitat per a educar a empleats i clients sobre la cura de plantes, la importància de la reutilització i com poden contribuir al manteniment d’aquest espai.

L'ànima,

our soul

GAU Càtering ha habilitat un espai molt especial a les seves instal·lacions. Es tracta d’una zona en la qual fomentar la comunicació, la formació i compartir R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) amb el nostre equip, l’Ànima de la Carta.

Aquest espai pretén fomentar la col·laboració, la creativitat i l’intercanvi de coneixements i idees dins de l’organització.

Un espai versàtil que pugui adaptar-se a diferents necessitats, com a presentacions formals, formacions… un lloc que permeti als membres de l’equip compartir inquietuds, coneixements i experiències, fomentant la cultura participativa i d’aprenentatge continu.

GAU

don't go

A les nostres noves instal·lacions hem implementat iniciatives per reduir el desaprofitament alimentari i fomentar la donació d’excedents per a Empleats (mitjançant l’utilització de “tuppers”) o a organitzacions benèfiques.

Conscienciem a empleats i clients sobre el desaprofitament alimentari i fomentem la participació en pràctiques sostenibles. L’educació pot incloure la importància de seleccionar porcions adequades i l’impacte positiu de les donacions.

Mobilitat sostenible

Low emission

Bici Park i Mobilitat activa. Instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, per a recolzar la transició cap a una flota de vehicles més sostenible. Foment de l’ús de transport públic, així com incentivar el transport sostenible en vehicles de distribució, empleats, proveïdors i clients.

Camí de llum

La integració de mesures per aprofitar la llum natural en els camins i la implementació de tecnologies eficients en la il·luminació de les instal·lacions de GAU Càtering són pràctiques excel·lents en termes de sostenibilitat i eficiència energètica.

L’aprofitament de Llum Natural als passadissos connectors, sempre que sigui possible, no només redueix la dependència de la il·luminació artificial durant el dia, sinó que també crea un entorn més còmode i saludable per als ocupants.

Totes les àrees de les instal·lacions estan dotades de bombetes LED, conegudes per la seva eficiència energètica, llarga vida útil i capacitat per a proporcionar il·luminació d’alta qualitat.

Sensors de Llum en àrees de pas i càmeres refrigerades (assegurant que la il·luminació sigui necessària només quan es requereix) i Temporitzadors en Zones Exteriors (que redueixen el consum d’energia innecessari durant les hores en què la il·luminació exterior no és essencial), són algunes de les mesures que contribueixen a l’eficiència energètica general de les instal·lacions, no sols reduint costos, sinó que també la petjada ambiental associada amb el consum d’energia.

Cuina eficient

La maquinària de les nostres noves instal·lacions és més eficient. No sols redueix el consum d’energia, sinó que també els costos operatius a llarg termini.

La refrigeració de les cambres frigorífiques es fa amb refrigerants ecològics glicol i R290. Aquests refrigerants tenen un menor impacte ambiental en termes de potencial d’escalfament global en comparació amb altres refrigerants més tradicionals. Paral·lelament utilitzen com a element de transport aigua glicolada eliminant d’aquesta manera el risc de fuites i la quantitat de refrigerants.

La climatització està segmentada per zones, amb termòstats i aïllament tèrmic eficient, evitant el desaprofitament d’energia al climatitzar espais innecessaris.

S’ha instal·lat un decantador de greixos per a la gestió d’aigües residuals, contribuint a la sostenibilitat i a la protecció del medi ambient.

La font

aigua Km.0

Oferir aigua de proximitat ajuda a reduir les emissions de CO2 associades amb el transport d’aigua embotellada. Això no sols disminueix la petjada de carboni, sinó que també dóna suport a l’economia local. Hem eliminat l’ús d’ampolles de plàstic.

La instal·lació de reductors de caudal en zones comunes i a la cuina és una pràctica efectiva per a conservar aigua, que no només estalvia recursos hídrics, sinó que també redueix els costos associats amb el consum d’aigua.

Els equips de rentat eficients redueixen el consum d’electricitat, aigua i productes químics.

Als esdeveniments hem substituït les ampolles individuals de plàstic per ampolles de vidre que es poden omplir i assortidors d’aigua, reduint la generació de residus plàstics i promovent pràctiques més sostenibles.

Cada cosa al seu lloc

Establir contenidors específics per a diferents tipus de residus promou pràctiques més sostenibles i facilita la gestió de residus.

Classifiquem paper, plàstic, vidre, residus orgànics, entre altres. La separació adequada de residus en origen minimitza la contaminació creuada i assegura que els materials reciclables no es barregin amb residus no reciclables i contribueix a la reducció de residus enviats a abocadors. Això és fonamental per a minimitzar l’impacte ambiental i aprofitar al màxim els recursos reciclables.

Fomentem la cultura de reciclatge entre empleats, clients i visitants. GAU Càtering integra les 3R (reducció, reutilització i reciclatge) en la seva operativa diària, la qual cosa contribueix significativament a la conservació de recursos i a la reducció d’impactes negatius en el medi ambient.

Art, El Camí, Viatge,
Calma i Llum

La nostra història combina passió, esforç i gastronomia, i cerca una connexió emocional per a comunicar el nostre compromís amb la responsabilitat social i ambiental.

El Showroom i oficines s’han climatitzat mitjançant la utilització de bombes de calor aire-aigua (aerotèrmia), amb un rendiment tres vegades millor que un sistema de calefacció convencional de caldera de gas.

L’eficiència de consums també es detecta en la generació d’aigua calenta sanitària, on també s’utilitzen equips de bomba de calor amb un rendiment quatre vegades millor que un sistema de caldera convencional de gas o acumulador elèctric.

Paral·lelament s’utilitza l’energia gratuïta de l’aigua calenta del recuperador d’energia del circuit de refredament de les unitats compressores i condensadores dels equips de fred de les cambres de congelació i refrigeració.

Amb aquest sistema s’aconsegueixen uns rendiments amb una espectacular eficiència obtenint d’entre un 20% i un 30% de la producció d’aigua calenta sanitària procedent d’una energia gratuïta procedent de la calor sobrant dels equips de refrigeració.

El mobiliari de l’oficina i showroom ha estat ecodissenyats de manera respectuosa amb l’espai i medi ambient.

L’acurada selecció de proveïdors alineats amb els valors de GAU Càtering és una estratègia clau per a recolzar els objectius de sostenibilitat i responsabilitat ambiental de l’empresa, contribuint no només per a la imatge i valors de GAU Càtering, sinó també a un impacte més positiu en l’entorn i la societat en general.

Aquestes pràctiques no només demostren un lideratge ambiental en la indústria del càtering, sinó que també són accions importants en comunicar els valors de sostenibilitat de GAU Càtering a clients i col·laboradors, sent part integral dels esforços per a reduir la petjada ambiental de l'organització.